Kosten

Kosten:
Niets in het leven komt uit de lucht vallen en zo is dat ook met de zorg. Maar wat zijn nu de daadwerkelijke kosten die u dient te betalen voor het ontvangen van deze zorg? Dat verschilt en is afhankelijk van het type zorg dat u ontvangt en soms ook van uw persoonlijke situatie.

Wmo:
Ontvangt u zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (gemeente), omdat u bijvoorbeeld beschikt over een indicatie voor huishoudelijke hulp? Hiervoor geldt een wettelijke bijdrage die wordt geïnd door het CAK. Deze bedraagt in de meeste gevallen €19 per maand.

Zvw:
Ontvangt u zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (zorgverzekeraar), omdat u bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of verpleging ontvangt voor hulp bij douchen, aankleden, medicatie inname, wondzorg, of andere soorten lichamelijke zorg? Dan betaalt u bij Thuiszorg INIS geen eigen bijdrage. Doordat Thuiszorg INIS contracten heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland, worden de kosten voor deze zorg gedekt door uw zorgverzekering, ook als u alleen over een basis verzekering beschikt.

Wlz:
Ontvangt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (zorgkantoor), omdat u bijvoorbeeld beschikt over een Modulair Pakket Thuis (MPT) en gebruik maakt van bijvoorbeeld dagbesteding, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel of huishoudelijke hulp? In dat geval betaalt u een eigen bijdrage die gebaseerd is op uw inkomen en uw eigen vermogen. Voor een exacte berekening hiervan kunt u contact opnemen met het CAK.

Meer weten over Thuiszorg INIS?

Neem contact op met Thuiszorg INIS voor een afspraak.