Missie & Visie

Missie:
Achter de schermen is Thuiszorg INIS continu in beweging om haar zorgaanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften en wensen van haar cliënten.
Dit betekent dat wij ons aanbod afstemmen op de reële behoeften van de cliënt, rekening houdend met hun specifieke wensen, met als doel om dat cliënt zo lang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven wonen, daarbij het welbevinden te behouden en waar mogelijk te bevorderen. Persoonlijk, vakkundig, vertrouwen en veiligheid zijn hierin kernbegrippen die ervoor moeten zorgdragen dat de u als cliënt de zorg ontvangt die u van ons mag verwachten.

Visie:
Thuiszorg INIS stelt zichzelf ten doel zorg te leveren van kwalitatief hoogwaardig niveau. Maar ook zorg die effectief moet zijn en daadwerkelijk moet bijdragen aan de behoeften van de cliënt. Dus niet “zorgen om te zorgen”, maar “zorgen om iets te bereiken”.
Deze zorg moet daarbij ook efficiënt geleverd kunnen worden, om kosten te beperken en ervoor te zorgen dat ook andere cliënten gebruik kunnen maken van de zorg die zij nodig hebben.

De uitvoering van de zorgverlening moet in de visie van Thuiszorg INIS dan ook een totstandkoming zijn van wensen en mogelijkheden van de cliënt, mantelzorgers en eventueel andere betrokken professionals (zoals huisarts, fysio, etc.).
Dit moet de basis vormen van een duidelijk plan, een stip op de horizon waar we met zijn allen naartoe gaan werken.
Thuiszorg INIS doet dit door te investeren in haar medewerkers en ze te voorzien van de meest actuele kennis die noodzakelijk is om tegemoet te komen aan de zorgvragen van haar cliënten.

Thuiszorg INIS wil de zorg zo dicht mogelijk rondom de cliënt organiseren en doet dit door per cliënt een zogenaamde Eerste Verantwoordelijke Verzorgende (EVV’er) aan te wijzen. Deze fungeert als vast aanspreekpunt rondom de directe zorgverlening. Maar ook daar buiten kunt u rekenen op vaste aanspreekpunten en korte lijntjes. Onze organisatie is plat georganiseerd, wat betekent dat u behalve met onze collega’s in de wijk, ook snel kunt schakelen met onze collega’s op kantoor.

Thuiszorg INIS is van mening dat alleen wanneer bovenstaande punten tegelijkertijd samenkomen, er daadwerkelijk zorg geleverd kan worden waar de cliënt wat aan heeft.

Meer weten over Thuiszorg INIS?

Neem contact op met Thuiszorg INIS voor een afspraak.