Uitsluitingscriteria

Thuiszorg INIS is een organisatie die zich openstelt voor alle cliënten die wensen zorg te ontvangen van Thuiszorg INIS. Eenieder die zorg nodig heeft kan zich wenden tot Thuiszorg INIS.

Thuiszorg INIS kan, afhankelijk van het werkgebied en welke contracten er zijn afgesloten met opdrachtgevers, zorg leveren op de volgende gebieden (allen extramuraal):

  • Huishoudelijke Verzorging
  • Begeleiding Individueel
  • Persoonlijke Verzorging
  • Verpleging
  • Nachtzorg
  • 24-uurszorg

Thuiszorg INIS is zich bewust van de aanwezige kwaliteiten binnen de organisatie en zal daarom cliënten met een hoogcomplexe zorgvraag doorverwijzen naar andere instellingen. Dat wil zeggen: cliënten waarbij specifieke specialistische verpleegkundige handelingen voorkomen waarbij Medisch Specialistisch Verpleging Thuis (MSVT) nodig is, niet door Thuiszorg INIS geboden kan worden.